Referentiecase / Brink’s

Brink’s kiest Speakap voor een interactieve interne communicatie

De uitdaging

Hoe bereik je zowel beveiligingsagenten in het veld op hun smartphone als deskmedewerkers op hun laptop?

De oplossing

Brink’s kiest Speakap, een oplossing waarmee heel snel, zeer gericht en bovenal veilig gecommuniceerd kan worden naar en tussen collega’s. De juiste informatie snel kunnen ontvangen is immers cruciaal voor medewerkers van waardetransporten.

De voordelen

  • De vele ‘likes’ en ‘comments’ tonen aan dat de mobiele app leeft en echt gewaardeerd wordt.
  • Medewerkers vinden het fijn om extra vragen te kunnen stellen of suggesties te doen.
  • Op deze manier wordt bovendien snel duidelijk hoe berichten worden opgepikt en hoe de interne communicatie wordt gepercipieerd.

“Speakap faciliteert tweeweg communicatie via likes, reacties, suggesties, vragen, … hetgeen geapprecieerd wordt. Het is echt iets wat leeft bij onze medewerkers.”

Herman VandenbosscheMarketing & Communication Manager Brink’s Solutions Belgium