Referentiecase / Scania Parts Logistics

Meer dan 800 medewerkers in het magazijn bereiken en hun opinie ontvangen.

De uitdaging

De medewerkers in het magazijn hebben geen e-mailadres. Hen bereiken met management boodschappen enerzijds en het verzamelen van hun opinie anderzijds was een struikelblok.

De oplossing

Via de interne communicatie-app van Speakap hoeven ideeën niet meer via een ideeënbus verzameld te worden. Ook e-mailboodschappen die voorheen mondeling door leidinggevenden werden doorgebriefd kunnen voortaan rechtstreeks via de app verspreid worden.
Alle werknemers werden op Speakap uitgenodigd. De evenwichtige combinatie van top-down en bottom-up communicatie resulteerde in 87% adoptie.

De voordelen

  • Ook rechtstreeks communiceren met magazijniers zonder e-mailadres.
  • Top-down communicatie maar ook interactie en betrokkenheid.
  • Efficiënte en effectieve communicatie met hoge bereikbaarheid en adoptiegraad.

“Speakap heeft enorm veel deuren geopend.”

Soetkin BockstalCommunicatieverantwoordelijke