Referentiecase / Sodemat

Sodemat verbindt collega’s via Speakap

De uitdaging

Sodemat wil voornamelijk een sterkere band en betrokkenheid tussen de werfmedewerkers en het kantoorpersoneel. Dit streefdoel kan niet gerealiseerd worden via de klassieke communicatiekanalen zoals email, bedrijfskrantjes en prikborden.

De oplossing

Met Speakap werd een oplossing gevonden om snel en gebruiksvriendelijk ervaringen uit te wisselen aan de hand van foto’s en video’s. De fysieke afstand tussen collega’s wordt op deze manier virtueel overbrugd.

De voordelen

  • Alle desk en non-desk medewerkers samen op één platform.
  • Plug & play, het platform is vanaf dag één beschikbaar en bruikbaar.
  • Interne communicatie haakt in op de spontane sociale interactie tussen collega’s.
  • Branding van de app in de eigen huisstijl zorgt voor herkenbaarheid en vertrouwen.
  • ‘Wie is wie’ functie laat toe om snel collega’s op te zoeken en te contacteren.

“Speakap draagt bij tot een hechter groepsgevoel waarbij medewerkers elkaar en elkaars werk via de app beter leren kennen. Missie geslaagd dus wat ons betreft.”

Amy De KerfHR Verantwoordelijke Sodemat