Referentiecase / PZ, JooS en Waterfront

Vlot intern communiceren met Speakap voor PZ, JooS en Waterfront

De uitdaging

Eénrichtingscommunicatie via statische nieuwsbrieven en dito intranet werden als log en ouderwets ervaren. Door de fysieke verspreiding van consultants bij klanten was het bovendien moeilijk om de sociale communicatie in stand te houden.

De oplossing

Speakap verbindt de consultants virtueel in een mobiele app waarlangs zowel zakelijke als sociale berichten worden uitgewisseld. Deze evenwichtige content mix zorgt voor heel wat interactie met een sterker gevoel van verbondenheid tot gevolg.

De voordelen

  • Speakap is laagdremelig, snel en plezierig in gebruik
  • Talrijke functionaliteiten in te zetten vanuit HQ
  • Gemakkelijk beschikbaar stellen van documenten
  • Link naar externe tools voor loonbrieven en timesheets
  • Tweerichtingsverkeer en onderlinge communicatie

“Speakap is heel gebruiksvriendelijk, de collega’s zijn het gewoon van social media.”

Sarah CauwenberghsCommunication Specialist bij PZ, JooS en Waterfront