Skip to main content

Privacyverklaring

1. Inleiding

WorkforceIT B.V., gevestigd op Vissenakenstraat 328, 3300 Tienen, België (hierna genoemd “wij”), hecht veel waarde aan privacy en bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

 • We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. 
 • Verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • We vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. 
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer dit wettelijk verplicht is (zoals omschreven in punt 3). 
 • We zijn op de hoogte van de rechten van betrokken personen omtrent hun persoonsgegevens, en willen hen hierop attent maken en hun rechten respecteren. 

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen of opmerkingen over ons privacybeleid. Hiervoor kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@workforce-it.com.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij zullen uw gegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Bewerken
Doel Gegevens
Rechtstreeks contact (Contractuele verplichting)

Onze medewerkers houden uw contactgegevens bij zodat we in voorkomend geval contact met u kunnen opnemen i.v.m. onze dienstverlening, b.v. bij een supportaanvraag of tijdens lopende trajecten.
Voornaam en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, geslacht
Producttechnische ondersteuning (Contractuele verplichting)

Onze medewerkers hebben toegang tot de gegevens nodig voor het oplossen van problemen en het beantwoorden van vragen.
Afhankelijk van het probleem / de vraag
Nieuwsbrief (Toestemming)
U kunt zich bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, aanbiedingen, acties, activiteiten en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
Voornaam en familienaam, functietitel, e-mailadres, bedrijf, geslacht
Aanvraag demo (Toestemming)

Op onze website (of door ons op een andere manier te contacteren) kunt u een demo aanvragen voor één van onze softwarepakketten.
Voornaam en familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf, geslacht
Marketingdoeleinden (Gerechtvaardigd belang)
Soms willen we interessante profielen contacteren, waarvan we vermoeden dat ze voor hun organisatie interesse kunnen hebben in één van onze pakketten.
Voornaam en familienaam, functietitel, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf, geslacht

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij hierboven omschreven.

3. Met welke subverwerkers werken wij samen?

We werken samen met derde partijen om onze dienstverlening te waarborgen. We kunnen gegevens aan hen doorgeven in het kader van onze diensten (de in punt 1 omschreven doeleinden). 

Ofwel hebben we met deze partijen een overeenkomst die verzekert dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven, ofwel blijkt dit uit hun algemene gebruiksvoorwaarden. Met deze partijen (verwerkers) maken we ook de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. 

Hierbuiten zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

4. Gebruik van onze website

Hieronder leest u meer over het gebruik van onze website.

Leeftijd 

Als je jonger dan 18 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze website en diensten te gebruiken. 

Verzamelen van gegevens 

Als u surft op onze website verzamelen en verwerken we enkele gegevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. 

Enerzijds wordt uw IP-adres en geolocatie (o.b.v. uw IP-adres) door ons verwerkt. Anderzijds verzamelen we ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze website gebruikt, zoals: 

 • De naam van de browser die u gebruikt 
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt 
 • De service provider waarmee u internettoegang hebt 

Links 

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen. 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. 

We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. 

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed. 

5. Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Op basis van uw gegevens kunnen wij bepaalde besluiten automatisch nemen, bv. het versturen van een aanvullende e-mail. Dit doen wij op basis van Marketing Automation. Een dergelijk besluit kan voor als gevolg hebben dat u gepersonaliseerde content aangeboden krijgt. Het is belangrijk dat wij zulke besluiten kunnen nemen, omdat we daarmee onze bezoekers beter leren kennen waardoor we relevantere content kunnen aanbieden. 

6. Wat zijn uw rechten?

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten: 

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens. 
 • U mag ons vragen om correctie van uw gegevens. 
 • U mag ons vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bv. administratie) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. 
 • Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. 
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie op uw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. 
 • Als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken, dan kunt u hierover direct contact met ons opnemen via ‘info@workforce-it.com’. U kunt desgewenst ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken. 

7. Beveiliging

Alle personen die namens WorkforceIT van u gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Wij doen dit voornamelijk door middel van de volgende maatregelen: 

Technisch 

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten. 
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie. 
 • De toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die de gegevens nodig hebben. 
 • Back-ups van de gegevens. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Organisatorisch 

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8. Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring steeds aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen en zullen we gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.