WORKFORCE MANAGEMENT VOOR DE
GEZONDHEIDSZORG

ZELFROOSTEREN DOOR BETROKKEN MEDEWERKERS EN EEN EFFICIËNTE CAPACITEITSPLANNING

WORKFORCE MANAGEMENT (WFM) IN DE GEZONDHEIDSZORG

Workforce Management (WFM) helpt de zorgsector meer en betere zorg te bieden met minder geld. Dat is een hele opgave voor alle organisaties in de gezondheidszorg: ziekenhuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, … Zeker gezien de vergrijzing, groeiende vraag naar extramurale zorg en steeds mondiger en kritischer cliënteel. Uiteindelijk wilt u gewoon goede zorg leveren met tevreden en betrokken medewerkers. WFM stelt uw medewerkers in staat tot zelfroosteren en efficiënter werken, de kwaliteit van de zorg verbetert, u bespaart kosten en verhoogt de cliënt- en medewerkerstevredenheid.

WorkforceIT is uw partner in WFM-oplossingen, van advies tot implementatie en ondersteuning. We hebben jarenlange ervaring in de zorg en kennen de vraagstukken in deze sector.

WFM-OPLOSSINGEN
IN DE GEZONDHEIDSZORG

Een optimale strategische en operationele personeelsplanning: SP-Expert biedt u een bewezen WFM-oplossing voor al uw planningsvraagstukken. Met de juiste capaciteitsplanning sluit uw personeelsinzet nog beter aan op de zorgvraag. U hebt minder inhuur nodig en zet altijd de juiste medewerker in voor de gevraagde zorg. Dat bespaart kosten en verhoogt de kwaliteit van uw zorg. Ook kunt u met SP-Expert alle vormen van zelfroosteren of ‘teamroosteren’ ondersteunen. Daar wordt de medewerkerstevredenheid beter van.
Deze module berekent nauwkeurig de vereiste bezetting van vaste en/of inzetkrachten op basis van bedbezetting, zorgzwaartes van cliënten of zelfs op basis van afspraken uit individuele zorgplannen. SP-Expert Capaciteitsplanning zet de zorgvraag af tegen de beschikbare middelen en signaleert toekomstige knelpunten, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve bezetting. Via een geïntegreerde simulatietool kunnen verschillende bezettingscenario’s met elkaar vergeleken worden, waarna het meest passende scenario als bezettingseis doorgeschoten kan worden naar het rooster. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om dienstlengtes te optimaliseren. Door een permanente evaluatie van realisatie versus budget zijn afwijkingen steeds real-time inzichtelijk en levert de tool de mogelijkheid om continu te blijven bijsturen.
Ook in de gezondheidszorg is onderlinge communicatie tussen de medewerkers van groot belang en verhoogt het de betrokkenheid en productiviteit als zij invloed krijgen op het werkrooster. Daarom beschikt SP-Expert als aanvulling op de Employee Self Service (ESS) over de SP-Expert Connect App. De medewerkers hebben hiermee permanent inzage in de eigen planning of de teamplanning en toegang tot actuele tellerstanden en persoonlijke rapporten. De app biedt vele facetten, denk daarbij aan het indienen van verlofaanvragen, het registreren van gewerkte uren en het ruilen van diensten. Er kan overal en op elk moment afstemming met de medewerkers (of onderling) plaatsvinden. De app is zeer gebruiksvriendelijk en draait op elke mobiele device.

MEER WETEN OVER HOE ONZE KLANTEN DIT DOEN?

HET LAATSTE NIEUWS

Interflex breidt workforce management activiteiten uit

Interflex breidt workforce management activiteiten uit

Interflex breidt Workforce Management activiteiten uit Gevestigde distributie- en servicepartners voor België en Nederland sluiten zich aan bij Interflex Interflex breidt hiermee het Workforce Management-portfolio uit en versterkt de klantgerichtheid Stuttgart, 29...

Lees meer
Workforce Management in corona tijd

Workforce Management in corona tijd

Flexibel en veerkrachtig workforce managementDe coronacrisis heeft zijn weerslag op vele branches, organisaties en medewerkers. En juist die medewerkers maken het verschil als het gaat om het goed doorkomen van deze crisis. Beroepsgroepen als zorg, onderwijs en...

Lees meer
Zelfroosteren? Dat hangt ervan af!

Zelfroosteren? Dat hangt ervan af!

De belofte van zelfroosteren is groot: het verhoogt zowel de efficiëntie als de medewerkerstevredenheid. Maar zelfroosteren is niet per definitie ‘de heilige graal’. Soms is een klassieke aanpak of tussenoplossing effectiever. Dat verschilt per team. Daarom is...

Lees meer

MEER WETEN OVER
WFM VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG?