WorkforceIT Workforce Management

Diakonessenhuis zet SP-Expert breed in

Het Diakonessenhuis is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en het oudste ziekenhuis van Nederland. Ruim 2800 medewerkers en 177 specialisten zetten zich in om de beste zorg te verlenen in de omgeving Utrecht, Zeist en Doorn.

Om het personeel binnen het Diakonessenhuis eenvoudig en efficiënt in te kunnen plannen, heeft het ziekenhuis de keuze gemaakt om het softwarepakket SP-Expert van WorkforceIT te implementeren. De analysefase daarvan heeft plaatsgevonden en is succesvol afgerond.

Zorgvraaggestuurd roosteren aan de hand van capaciteitsplanning

Met het akkoord op de implementatie van SP-Expert gaat het Diakonessenhuis invulling geven aan de wens om zorgvraaggestuurd te roosteren aan de hand van capaciteitsplanning. Efficiëntie wordt bereikt door de afstemming tussen de nodige formatie op basis van het werkvolume en de netto beschikbare medewerkers, waarbij dit in één systeem is geïntegreerd. Hierdoor worden de zorgvraag en het personele aanbod beter op elkaar afgestemd. Het resultaat is een optimale planning.

De patiënt (de zorgvraag) en het flexibel werken komen centraal te staan. Om de verandering van denkwijze, die hiermee gepaard gaat, vorm te kunnen geven, zal SP-Expert organisatiebreed geïmplementeerd worden en zal het traject begeleidt worden vanuit het Diakonessenhuis.

Tags:

Recent Posts

Workforce Management in corona tijd

Workforce Management in corona tijd

Flexibel en veerkrachtig workforce managementDe coronacrisis heeft zijn weerslag op vele branches, organisaties en medewerkers. En juist die medewerkers maken het verschil als het gaat om het goed doorkomen van deze crisis. Beroepsgroepen als zorg, onderwijs en...