PERSONEELSPLANNING VOOR DE 
PUBLIEKE SECTOR

DE JUISTE PLANNING ZORGT VOOR GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS EN BIEDT BURGERS DIENSTVERLENING VAN HOOG NIVEAU

PERSONEELSPLANNING (WFM) IN DE PUBLIEKE SECTOR

Personeelsplanning helpt de publieke sector efficiënt en klantgericht te zijn en tegelijkertijd de personeelsbudgetten in de hand te houden. Als overheidsorganisatie verleent u diensten voor en met burgers en bedrijven. Daar hebt u veel medewerkers voor nodig, vaak met specifieke kwalificaties, die volgens wet- en regelgeving moeten werken.

Daarnaast wordt er een goede communicatie van u verwacht en hebt u te maken met vergaande automatisering en digitalisering. Al deze ontwikkelingen vragen om een juiste organisatie en inzet van medewerkers. Zo kunt u een hoog serviceniveau realiseren en uw beloftes aan de burger waarmaken.

Bij WorkforceIT hebben we ruime ervaring met workforce management in de publieke sector. We ondersteunen u met advies, een professionele aanpak en een innovatieve WFM-oplossing.

WFM-OPLOSSINGEN
IN DE PUBLIEKE SECTOR

SP-Expert ondersteunt de strategische en operationele planning van diverse gemeenten, ministeries, bibliotheken en handhavingsorganisaties. De WFM-software lost allerlei planningsvraagstukken voor u op. Zo stelt een goede capaciteitsplanning u in staat een optimaal aantal medewerkers met de juiste competenties in te zetten. Alle relevante wet- en regelgeving is in SP-Expert geïntegreerd, wat uw organisatie helpt om correct te werken. Communiceren en roosteren gaat simpelweg via het internet of de app. En met eenvoudig opvraagbare rapportages is ook verantwoording afleggen geen probleem.
Organisaties als gemeenten, bibliotheken, etc. voeren verschillende in wet- en regelgeving vastgelegde publieke taken en diensten uit voor de burgers. Hoewel het hier non-profit organisaties betreft, moeten ook zij kostenbesparingen en een hogere efficiency realiseren. Om op het juiste moment voldoende en gekwalificeerde medewerkers beschikbaar te hebben is een goede personeelsplanning dan ook cruciaal. Strategische personeelsplanning met SP-Expert helpt organisaties binnen de publieke sector om te anticiperen op toekomstige vraagstukken rond personeelsbehoefte en bezetting.

Iedere overheidsinstantie werkt natuurlijk op zijn eigen manier. Maar één ding staat vast: de medewerkers in deze publieke organisaties spelen een zeer belangrijke rol in de dienstverlening naar de burgers. Een optimaal werkrooster zorgt niet alleen voor een gepaste dienstverlening, maar houdt ook rekening met de wensen van de medewerkers. Met SP-Expert bieden we de mogelijkheid tot zelfroosteren, wat resulteert in een goede privé-werk balans voor de medewerkers en een prettige werksfeer. Via de medewerker app kunnen alle medewerkers, overal en op elk moment, snel geïnformeerd worden en kunnen zij onderling in contact treden (in groepen of individueel). En dat niet alleen, zij hebben hiermee inzicht in het eigen rooster en hun saldi en zij kunnen via de app bijvoorbeeld verlof aanvragen, inschrijven op open diensten of diensten ruilen met collega’s. Het resultaat? Een hogere medewerkerstevredenheid en een betere service aan de burger.

MEER WETEN OVER HOE ONZE KLANTEN DIT DOEN?

HET LAATSTE NIEUWS

Interflex breidt workforce management activiteiten uit

Interflex breidt workforce management activiteiten uit

Interflex breidt Workforce Management activiteiten uit Gevestigde distributie- en servicepartners voor België en Nederland sluiten zich aan bij Interflex Interflex breidt hiermee het Workforce Management-portfolio uit en versterkt de klantgerichtheid Stuttgart, 29...

Lees meer
Workforce Management in corona tijd

Workforce Management in corona tijd

Flexibel en veerkrachtig workforce managementDe coronacrisis heeft zijn weerslag op vele branches, organisaties en medewerkers. En juist die medewerkers maken het verschil als het gaat om het goed doorkomen van deze crisis. Beroepsgroepen als zorg, onderwijs en...

Lees meer
Zelfroosteren? Dat hangt ervan af!

Zelfroosteren? Dat hangt ervan af!

De belofte van zelfroosteren is groot: het verhoogt zowel de efficiëntie als de medewerkerstevredenheid. Maar zelfroosteren is niet per definitie ‘de heilige graal’. Soms is een klassieke aanpak of tussenoplossing effectiever. Dat verschilt per team. Daarom is...

Lees meer

MEER WETEN OVER
WFM VOOR DE PUBLIEKE SECTOR?