WORKFORCE MANAGEMENT
BENUT HET POTENTIEEL VAN UW PERSONEEL OPTIMAAL

WAT IS WORKFORCE MANAGEMENT

Workforce management, afgekort WFM, is een set aan processen die een organisatie inzet om het potentieel en de productiviteit van de medewerkers optimaal te kunnen benutten. Dit loopt van effectieve forecasting en een geautomatiseerde personeelsplanning tot zelfroosteren door het personeel. Met de juiste Workforce Management software worden organisatorische doelstellingen als een optimaal bedrijfsresultaat en een hogere klant- en medewerkerstevredenheid gemakkelijker behaald.

Binnen vele organisaties, vooral grote en arbeidsintensieve organisaties, is het personeel het belangrijkste kapitaal en heeft het verbeteren van wfm processen ook direct significante positieve gevolgen op de bedrijfsresultaten en het werkgeluk van de medewerkers.

WFM-OPLOSSING  VAN WORKFORCE IT

WAAROM WORKFORCE MANAGEMENT

De omgeving van bedrijven en organisaties is altijd in beweging, waardoor zij gedwongen worden om te investeren in efficiency, productiviteit en flexibiliteit. Trends en ontwikkelingen in de samenleving zorgen ervoor dat organisaties een strategie kiezen waardoor ze voorbereid zijn op de toekomst. Een goede strategische personeelsplanning gaat mee met de strategie van de organisatie en helpt je vooraf in te spelen op factoren die de tactische personeelsplanning beïnvloeden om vervolgens tot een optimale operationele personeelsinzet te komen. Rooster software zorgt voor de meest efficiënte inzet van medewerkers.

Retailers zetten workforce management tools bijvoorbeeld in om hun concurrenten het hoofd te bieden en hun klanten een goede service te bieden, zodat deze tevreden met hun aankopen de winkel verlaten. Precies voldoende medewerkers met de benodigde competenties op de juiste plek, op de juiste tijd maken hierin het verschil. Medewerkers in de Retail werken ook graag met innovatieve tools om hun rooster in te zien en bijvoorbeeld een ruil- of vakantieaanvraag te doen. Het biedt flexibiliteit voor bedrijf en medewerker en helpt onder- of overbezetting te reduceren.

In de zorg zijn het juist de complexiteit van de vele verschillende diensten, de diverse contracten en onregelmatige werktijden van medewerkers en de onderbezetting die je graag oplost met een geautomatiseerd roosterprogramma. Goede capaciteitsplanning leidt tot een betere zorg. Ook zelfroosteren met een personeelsplanning app kan zowel de zorginstelling als de medewerkers goed ondersteunen om tot een optimale planning te komen.

Zo zijn er in elke branche uiteraard specifieke wensen en behoeften op het gebied van workforce management en personeelsplanning software. Als organisatie wilt u natuurlijk binnen de budgettaire kaders een optimale dienstverlening bieden. Medewerkers willen dat hun werktijden goed aansluiten op hun privésituatie. En klanten, bezoekers, reizigers, patiënten of cliënten verwachten uiteraard zo goed mogelijk geholpen te worden.

STUREND WORKFORCE MANAGEMENT

Grote organisaties maken graag gebruik van big data zoals omzetstromen, klanten en bezoekersstromen, collistromen, zorgvraag … etc. Zij kunnen met WFM software de inzet van medewerkers hierop sturen en medewerkers betrekken en informeren bij de planning via de Employee Self Service. Bovendien kunnen ze controle houden of de planning achteraf afwijkt van de realisatie via rapportages. Dat noemen wij sturend workforce management.

PERSONEELS
PLANNING

Strategische, tactische en operationele personeelsplanning: SP-Expert biedt ondersteuning op alle niveaus. Van capaciteitsplanning tot roosteren. Betrek uw medewerkers en geef ze inspraak in hun rooster.

WFM SPECIALIST WORKFORCE IT

WorkforceIT helpt organisaties in vele branches waaronder Retail, Gezondheidszorg, Logistiek, Transport en de Publieke Sector. We durven ons gerust experts in workforce management te noemen en we weten wat er speelt in uw branche. Een passende oplossing voor u: dat is waar het ons om gaat. Onze bewezen WFM software ondersteunt al jaren vele klanten op het gebied van forecasting en budgettering, strategische personeelsplanning, automatisch roosteren en employee self service (ofwel zelfroosteren). Met onze aanpak en innovatieve workforce management oplossingen realiseert uw organisatie de juiste balans tussen klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid en kostenefficiency. Interesse in Workforce Management software?

Neem hier een kijkje bij de personeelsplanning software SP-Expert van WorkforceIT.

RETAIL

FACILITAIRE DIENSTVERLENING

HORECA & RECREATIE

TRANSPORT & LOGISTIEK

GEZONDHEIDSZORG

PUBLIEKE
SECTOR

DEZE KLANTEN
GEBRUIKEN ONZE WFM OPLOSSINGEN

KLANTVERHAAL: DE TWENTSE ZORGCENTRA

Bij Twentse Zorgcentra kunnen de zorgteams tegenwoordig zelf hun roosters samenstellen. Ieder team kan met behulp van een budgettool en een planningssysteem de eigen planning vormgeven en daarbij optimaal rekening houden met de behoeftes van de cliënten in de groep. Tot voor kort werden roosters gemaakt door teamleiders. Op basis van een begroting werd een rooster opgesteld voor het gehele jaar, hierbij werd geen rekening gehouden met de zorgbehoeftes van de clienten of de mutaties in het jaar.

WILT U KENNIS MAKEN?